eMIS 511 - İstatistik (Seçmeli)

Ders Hakkında

İş dünyasına ait pratik problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla çözümü. İstatistiki hipotezlerin formüle edilmesi ve test edilmesi, testlerin sonuçlarının stratejik kararların alınmasında kullanılması. Yöneticilerin, eldeki verilerin ışığı altında istatistiki tahminler geliştirerek ileriye dönük kararlar almalarına yardımcı olabilecek teknikler.

Kısaca

eMIS 511 – Seçmeli
Online
Şub. 22, 2016
15 Hafta
3 Saat/Hafta
Türkçe

tr