eMIS 504 - Değer Zinciri Yönetimi

Ders Hakkında

Ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan yönetim faaliyetleri. Tedarik zincirinin stratejik bakış açısıyla tasarlanması, örgütlenmesi, yönetimi ve denetimi için gerekli yönetim becerileri ve araçlarının sağlanması. Bilişim teknolojilerinin (BT) tedarik zinciri planlaması, optimizasyonu ve yürütülmesindeki rolü ve B2B, B2C ve işbirlikçi ticaret (c-ticaret) gibi modellerin TZY'nde kullanımı.

Kısaca

eMIS 504 – Zorunlu
Online
Şub. 22, 2016
15 Hafta
3 Saat/Hafta
Türkçe

Ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan yönetim faaliyetleri. Tedarik zincirinin stratejik bakış açısıyla tasarlanması, örgütlenmesi, yönetimi ve denetimi için gerekli yönetim becerileri ve araçlarının sağlanması. Bilişim teknolojilerinin (BT) tedarik zinciri planlaması, optimizasyonu ve yürütülmesindeki rolü ve B2B, B2C ve işbirlikçi ticaret (c-ticaret) gibi modellerin TZY'nde kullanımı.