eMBAT 600 - Bitirme Projesi

Ders Hakkında

Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Öğrenciler, eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları konuyu araştırırken çözümleme yeteneklerini kullanmakta ve derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirme fırsatı bulabilmektedirler. 

Ders Amacı

  • Teorik bilgi ile iş dünyası uygulamalarını birleştirmek 
  • Konuyla ilgili literatürü toplamak ve bir sonuca ulaşmak 
  • Uygun araştırma metodunu kullanmak 
  • Araştırma ile ilgili iş dünyasındaki uyulamaları analiz etmek 
  • Araştırma ile ilgili gelecekteki gelişmeleri değerlendirmek


Dersin Yapısı

1.Hafta    Bitirme projesi konu ve danışman seçimi, proje yazım formatı, proje ilerleyişi hakkında bilgi vermek için bitirme projesi bilgilendirme semineri 
2. Hafta    Bitirme projesi konu ve danışmanına karar verilmesi 
3. Hafta    Bitirme projesi konu ve danışmanının belirlenip proje onay formunun gönderilmesi 
4. Hafta    Kaynak Taraması
5. Hafta    Kaynak Taraması
6. Hafta    Kaynak Taraması
7. Hafta    Proje danışmanına projedeki ilerleme ile ilgili ilk ara raporun gönderilmesi
8. Hafta    Proje yazım
9. Hafta    Proje yazım Araştırma kısmı varsa araştırma için veri toplama
10.Hafta    Proje yazım Araştırma kısmı varsa araştırma için veri toplama
11.Hafta    Proje yazım Araştırma kısmı varsa araştırma için toplanan verinin analizi
12.Hafta    Proje danışmanına projedeki ilerleme ile ilgili ikinci ara raporun gönderilmesi
13.Hafta    Proje yazım
14.Hafta    Proje yazım Projenin sonuç kısmının yazılması
15.Hafta    Projenin format dahil son kontrollerinin yapılması
16.Hafta    Projenin final halinin onay için danışmana gönderilmesi ve danışmanın geri bildirimi sonucu gerekli düzeltmelerin yapılması
17.Hafta    Projenin teslimi

Kısaca

eMBAT 600 – Zorunlu
Online
Eyl. 22, 2014
15 Hafta
5 Saat/Hafta
Türkçe

Project Guideline Manual Extensive Literature Review of the Selected Matter