eMBAT 532 - Finansal Yönetim

Ders Hakkında

Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları inceler. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak, performanslarını izlemek, ölçmek ve artırmak için gerekli olan yorumları yapma becerisine erişmeleri amaçlanmaktadır. 

Ders Amacı

 • Finans fonksiyonunun, organizasyon şemasındaki rolü;temel finansal yönetim kararlarını ve finansın en öncelikli hedefi;finans yöneticisinin gözünden bilanço ve gelir tablosu;nakit akışı raporu 
 • Satışlarla bilanço& gelir tablosunun belli hesapları arasındaki tarihsel ilişkiler;geçmiş finansal verilere dayanarak geleceğe ilişkin bütçe geliştirmek;şirketin büyümesini fonlamak için stratejiler 
 • Gelecekteki&bugünkü değer (BD);indirgeme&bileşik hale getirme kavramları;yatırım değerleme sürecinde&bono değerlemesinde kullanılan indirgenmiş nakit akış modeliyle BD hesaplaması arasındaki ilişki 
 • Bütçe çıktılarıyla, ilgili yatırım ihtiyaçları ilişkisi;farklı yatırım değerleme yöntemleri; nakit akışları&yatırım değerleme yöntemlerindeki indirgeme oranı; senaryo ve duyarlılık analizi matrisleri 
 • Kaynak yapısının dinamikleri;ağırlıklı ortalama kaynak maliyeti ve bunun şirket değerine etkilerini farklı karlılık düzeylerini dikkate alarak şirketin kaynak yapısındaki değişikliklere karar vermek 
 • Kısa vadedeki finansman ihtiyacı;borç ödeme süresi, stok süresi&alacak tahsil süresi arasındaki ilişki; nakit çemberini kısaltacak stratejiler ;nakit akım tablosu ;risk ve risk yönetimi ;risk haritası
 • Bankacılık sektörü; bir banka kredisine başvururken doğru stratejiler geliştirmek; leasing sektörü, finansal & operasyonel kiralama; faktoring sektörü, yurtiçi & uluslararası faktoring 
 • Şirketin sermaye tabanını genişletmek gerektiğinde kullanılması uygun olan model/yöntemleri tanimak; halka arz, finansal ortaklık ve şirket birleşmelerinin faydalarını yorumlamak

Dersin Yapısı

Finansal Yönetim dersi 15 haftalık bir dönem içinde sunulacaktır. Ders notları ve ders notlarını destekleyici kaynaklar öğrencilere internet ortamında sunulacaktır. Her  haftanın başında öğrencilerden “Duyuru Panosu” sayfasını kontrol etmeleri ve dersle ilgili gerekli olan duyuruları takip etmeleri beklenir.
Her hafta:

 • ders notları
 • ders notlarının özetlendiği powerpoint sunumları
 • öğrencilerin kendi kendilerini test edebilmeleri amacıyla kısa sorular
 • alıştırma sorularıaçılacaktır.

Öğrencilerinhaftada ortalama 5 saatlerini bu derse ayırmaları beklenir.

Nasıl Başarılı Olunur?

 1. Web sayfasına her girişinizde öncelikle “Duyuru Panosu” sayfasına giderek dersler, sınavlar ve ödevlerle ilgili yapacağımız duyuruları takip ediniz.
 2. Her hafta açılan ders notlarını okuyunuz ve kısa soruları yanıtlayınız.
 3. Dersin sonundaki powerpoint sunumunu açınız. Dersi bu sunumlar aracılığıyla tekrar edebilirsiniz.
 4. Elinizde ders kitabı varsa,kitaptan o haftanın dersiyle ilgili bölümü okuyabilirsiniz.
 5. Size verilen alıştırma sorularını yapınız. Unutmayınız ki muhasebe dersini en iyi çalışma yöntemi bol bol soru çözmektir.
 6. Derslerle ilgili sorularınızı email aracılığıyla ya da size sunduğumuz diğer iletişim imkanları aracılığıyla sorunuz. Sorularınız en kısa sürede yanıtlanacaktır.

Kısaca

eMBAT 532 – Zorunlu
Online
Temmuz 22, 2014
15 Hafta
5 Saat/Hafta
Türkçe

Online ders notları