eMBAT 501 - İşletme Yönetimi

Ders Hakkında

Organizasyonlarda etkinlik ve verimliliği artırmak için neler yapılmalıdır? Çalışanları motive etmek, onların görev tanımlarının ötesinde çalışmalarını sağlamak için yönetici nasıl liderlik özellikleri gösterebilir? Organizasyonların hızla değişen küresel ekonomiye, artan rekabetçi baskılara ayak uydurması için ne tür taktiklere gereksinim vardır? Dersimiz, birey ve grupların çeşitli organizasyonlardaki davranış biçimleri, organizasyon yapıları ve bu yapılardaki etkin yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu derste, profesyonel yöneticilere günlük çalışmalarında gerekli olan teori, kavram, terminoloji ve beceriler üzerinde durulurken, planlama, organizasyon, denetleme, liderlik, değişim, takım çalışması, iletişim becerileri ve motivasyon gibi güncel yönetim konuları işlenecektir.
İşletme Yönetimi dersinde, yöneticileri etkileyen güncel akım ve yaklaşımlar ders kitaplarında sunulan akademik içeriğin ötesine gidilerek incelenecek, iş dünyasından örnekler ve uygulamalarla desteklenecektir. Öğrenciler, internet yoluyla ve çeşitli katılımcı çalışmalarla yönetim becerilerini geliştirmek fırsatını elde edecekler.

Ders Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Davranış bilimlerinin yapı ve ana kavramlarını öğrenerek organizasyonlarda yüksek performans ve etkinliğin sağlanması için gerekli yöntemleri anlayacak;
 2. Organizasyonlarda birey ve grupların sürekli yüksek performans göstermesini sağlayacak liderlik ve yönetim yöntemlerini öğrenecek;
 3. Birey ve organizasyonların iş hayatında karşılaştığı sorunları ve yöneticilerin içinde bulunabileceği çeşitli durumları eleştirel bakışla inceleme ve çözüm önerileri geliştirme yeteneğini kazanacak;
 4. Yönetimde etkinliği arttıracak, bireylerin ve grupların performansını olumlu yönde etkileyecek yapı, sistem ve yöntemleri belirleyip uygulamaya geçirebilecek;
 5. Başarılı liderlik ve yönetim örneklerinden yararlanarak bu becerilerini iş hayatında kullanabileceklerdir.

Dersin Yapısı

15 haftada işlenecek olan dersimizin ana kaynakları, web sayfaları olarak sunulan ders notları, o haftanın konusuyla ilgili ödev sayfaları ve kendi kendinizi sınayabileceğiniz testlerden oluşmaktadır.  Her haftanın ilk gününde açıklanacak bilgiler:

 • Ders notları
 • Otomatik olarak notlanan online testler
 • Kısa cevaplı sorular, vakalar, internet üzerinde çalışmalar
 • Yardımcı kaynaklar, metinler

Bu ders için yapılacak hazırlık haftada yaklaşık 5 saatlik bir çalışma süresi gerektirecektir.

Nasıl Başarılı Olunur?

Aşağıdaki maddeler dersimizi etkin biçimde izleyerek yararlanmanız ve final sınavına hazırlanmanız için tavsiyelerimizdir:

 1. Web sayfasına her girişinizde öncelikle "Duyuru Panosu" sayfasına giderek dersler, sınavlar ve ödevlerle ilgili yapacağımız duyuruları takip ediniz.
 2. Her hafta açılan ders notlarını okuyunuz. İsterseniz ders notlarını yazdırabilirsiniz.Vereceğimiz ödevleri çeşitli haber kaynaklarından istifade ederek cevaplamaya çalışınız. İşletme Yönetimi dersinden en üst düzeyde faydalanmanız bu çalışmalar sayesinde olacaktır.
 3. Derslerle ilgili sorularınızı e-mail aracılığıyla ya da size sunduğumuz diğer iletişim imkanları aracılığıyla sorunuz. Sorularınız en kısa sürede yanıtlanacaktır.

 

 

Kısaca

eMBAT 501 – Zorunlu
Online
Eyl. 22, 2014
15 Hafta
5 Saat/Hafta
Türkçe
 • Online ders notları.
 • Hammond, Keeney & Raiffa. (1998). "Karar Alma Sürecindeki Gizli Tuzaklar".
 • Harvard Business Review. Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994). "Geleceği Kazanmak".
 • Harvard Business Review Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée. (2009). "Strateji Yapıyı Nasıl Şekillendirir?".
 • Harvard Business Review. Prahalad, C. K., Rangaswami, M. R. (2010) "Sürdürülebilir İnovasyonun 5 Kritik Yolu".
 • Harvard Business Review. Drucker, Peter. (2002). "Yenilikçilik Disiplini". Harvard Business Review.