eBAN 505 - Para ve Finans Sistemi (Seçmeli)

Ders Hakkında

Para politikası, merkez bankalarının finansal sistemde rolü, kamu maliyesinin finansal piyasalarda etkisi, finansal piyasaların örgütlenmesi, fon hareketleri ve sistemik risk, reel sektör ile finansal kesimin etkileşimi ve uluslararası finansal sistem dersin temel konularını oluşturmaktadır. Para arzı, ekonomik birimler ve parasal işlemlere ilişkin düzenlemelerin finansal sistemdeki yerinin ayrıntılı olarak incelendiği derste, ekonomide kredi mekanizmasına, kur rejimlerine, Avrupa Birliği finansal entegrasyon sürecine ve Türk finansal sistemine de yer verilmektedir.

Kısaca

eBAN 505 – Seçmeli
Online
Eyl. 22, 2014
15 Hafta
4 Saat/Hafta
Türkçe

Online ders notları