e-MBA Türkçe

Program Hakkında

Neden BİLGİ e-MBA?

İşinizde ihtiyacınız olan, sizi geliştirecek bilgiye ulaşmak için mekan ve zamanla sınırlanmış bir yüksek lisans programına katılmak zorunda değilsiniz. Evrensel değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel ortamıyla Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlenen İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünya teknolojisini kaliteli eğitimiyle harmanlayarak öğrencilerine uzaktan eğitim fırsatı sunuyor.

  •     Türkiye’nin ilk e-MBA programı,
  •     İş dünyasının binlerce başarılı ismi BİLGİ e-MBA mezunu,
  •     BİLGİ’nin MBA’deki gücü ve birikimi e-MBA’de,
  •     bilgiMBA’in alanının önde gelen akademisyen ve iş dünyasının aranan isimlerinden oluşan akademik kadrosu e-MBA’de.

Kimler için BİLGİ e-MBA?

  •     İstanbul dışında yaşıyorsanız,
  •     Yoğun çalışma saatleriniz varsa, 
  •     Yoğun seyahat programlarınız varsa,
  •     İstanbul'da çalışsanız dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız,
  •     Ya da sadece kariyerinizde bir adım öne geçmek istiyorsanız. 

DERSLER

Organizasyonlarda etkinlik ve verimliliği artırmak için neler yapılmalıdır? Çalışanları motive etmek, onların görev tanımlarının ötesinde çalışmalarını sağlamak için yönetici nasıl liderlik özellikleri gösterebilir? Organizasyonların hızla değişen küresel ekonomiye, artan rekabetçi baskılara ayak uydurması için ne tür taktiklere gereksinim vardır? Dersimiz, birey ve grupların çeşitli organizasyonlardaki davranış biçimleri, organizasyon yapıları ve bu yapılardaki etkin yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Ders detayı

Bu dersin amacı işletme ve yönetime ilişkin karar alma ve ortaya çıkan veya çıkacak olan problemlerin teşhisini çağdaş analitik yöntemlerle açıklamaktır. Birçok alanda olduğu gibi iş hayatı, ekonomik ve sosyal çevrede yaşanan hızlı ve engellenemeyen değişim sürecinde, isabetli ve hızlı karar alma ve sorgulama ihtiyacı artmıştır. Problemlere çözüm önerilerinden önce problemin teşhisi için sorgulama yetkinliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Doğru çözüm önerisi ve isabetli karar alma öncelikle problemin doğru teşhis edilmesiyle mümkündür. Karar alma sürecinde bilimsel, analitik veriye ve bilgiye dayalı bir karar vermenin yanı sıra sağduyu ile içgüdüsel kararlar almak  da bir yöntemdir.  Ancak büyük verilerin toplandığı günümüzde bu verilerin analizinde bilimsel ve analitik yöntemler kullanmak kaçınılmaz bir gerçektir.

Ders detayı

Bu dersin amacı, pazarlama faaliyetlerinin rolünü ve organizasyonlara olan katkısını incelemek, pazar araştırmalarındaki ana metotları ve tüketici davranışlarındaki anahtar noktaları öğrencilere sunmaktır. Dersin sonunda, öğrenciler pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı problemleri ve karar verme aşamalarını analiz edebilecekler, pazarlama araştırmalarının karar almadaki katkısını daha iyi anlayabileceklerdir..

Ders detayı

Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları inceler. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak, performanslarını izlemek, ölçmek ve artırmak için gerekli olan yorumları yapma becerisine erişmeleri amaçlanmaktadır. 

Ders detayı

Dersin amacı, stratejik kararları alma sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenleri araştırmak, yatırım sahiplerinin ihtiyaçlarıyla çevresel baskıları uzlaştırmaya çalışmaktır. Ayrıca, çeşitli stratejik durumların, kültürel gelişmeler ve organizasyon içindeki değişimler gözönüne alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ders süresince, öğrencilere temel stratejik yönetim konularına yönelik gerekli becerilerin, işletme oyunları ve durum değerlendirmesi teknikleri aracılığıyla kazandırılması sağlanacaktır..

Ders detayı

Bu ders, konuya bir giriş niteliğindedir ve pazarlamanın bütünü içinde internette pazarlamanın üstlendiği çeşitli rolleri ve bu alanın Türkiye'deki durumunu incelemektedir.

Ders detayı

Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Öğrenciler, eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları konuyu araştırırken çözümleme yeteneklerini kullanmakta ve derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirme fırsatı bulabilmektedirler. 

Ders detayı

Bu dersin amacı, öğretim hayatını farklı disiplinlerde tamamlamış ve farklı çalışma sahalarında faaliyet gösteren insanlara temel veri analizi bilgisini kazandırmaktır. Veri analizinin esas amacı, ilgi alanımıza giren olay veya olaylar dizisi hakkında bize çıplak gözle görebileceğimizdedaha fazla bilgi kazandırmaktır. Bu bilgiler ışığında almamız gereken kararları daha sağlıklı olarak almamız mümkün olabilir. Dahası, veri analizi teknikleri çerçevesinde geliştirilen yöntemler bize karar verme konusunda bazı kurallarda önererek yardımcı olabilirler. Veri analizinin yöntemleri istatistik bilimi tarafından geliştirilmiş ve kullanımımıza açılmıştır. Her ne kadar, korkutucu ve uzak görünse de, birçoğumuz istatistiğin temel yöntemlerini günlük hayatımızda farkında olmadan kullanırız. Bir örnek vermek gerekirse, hepimiz, her sabah evimizden çıkıp işimize gidiyoruz. İşe varış süremiz konusunda hepimizin belli bir fikri var ve evden çıkış saatimize bu "bilgi"ye dayanarak karar veriyoruz. Bu varış süresinin, hangi gün ve hangi saatte evi terkedersek nasıl değişebileceği konusunda da belli bir fikrimiz var. Bu bilgiyi, adını böyle koymasak da, en temel istatistiksel araç olan, geçmişten veri toplama ve analiz etme yöntemleri aracılığıyla edinmiş durumdayız. Geçmiş tecrübelerimiz, haftanın hangi gününde ve hangi saatinde, şehrin trafiğinin, kullanılan ulaşım aracına göre değişkenlik gösterdiğine dair bize iyi bir fikir verir. Bu süreç sistematik bir biçimde yapılmamış olsa bile beynimizin biz farkında olmadan, geçmişten veri toplayarak, onları kategorize ederek ulaşmış olduğu bir karara işaret eder. Hepimizin bildiği gibi teknolojinin gelmiş olduğu şu anki aşamada beynimiz yapmiş olduğu bu veri analiz sürecine ihtiyacımız kalmamıştır.  Çünkü gelişmiş GPS araçları size konumunuza göre bir yerden bir yere varma sürenizi, sizin elde etmenizin mümkün olmadığı bir çok veriyi bir araya getirerek , yaklaşık olarak sunmaktadır. Yine de, ev-iş gibi çok sık kullandığımız güzergahlarda kendi veri toplama süreçlerimizi kullanmayı tercih ederiz. Bu dersimiz çerçevesinde size veri analizini sistematik kullanımını nasıl gerçekleştirebileceğinizi ve karar verme süreçlerinde nasıl kullanabileceğinizi anlatmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede elde edeceğiniz bilgilerle, satışlarım neden düşüyor ? Müşterilerimi cezbedecek olan pazarlama araçları nelerdir ? Stoklarımı ne düzeyde tutmalıyım ? gibi sorulara cevap bulmanız kolaylaşacaktır.

Ders detayı

Bu ders, üretim ve işletme yönetimindeki ana ilkeleri sunmayı hedeflemiştir. Mal ve servis üretiminde kullanılan kaynakların yönetimindeki anahtar noktalar ve bu noktaların stratejik yönetim kararlarındaki yeri araştırılmaktadır. Öğrenciler, yönetimlerin karşılaştığı problemleri analiz ederek pratiklerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Bu problemler, ilgili yazılım paketleri kullanılarak çözülecektir. Böylece bu ders, öğrencilere işletme yönetimindeki ilkeleri uygulama ve iş çevresinde karşılaşılan asıl problemleri çözüme kavuşturmada kolaylık sağlayacaktır.

Ders detayı

Günümüzde firmaların en değerli varlıkları markalarıdır. Dolayısıyla rekabet stratejilerini oluşturmada da markaları ve marka yönetimi önemli rol oynamaktadır.

 

Ders detayı

Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin iş dünyasındaki yeri ve önemini algılamalarını sağlamak, ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bilgi ve tecrübeleri geliştirmektir. Ayrıca, mali tabloların hazırlanışının muhasebe kavramları dahilinde öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin tamamlanmasıyla, öğrenciler mali tabloların hazırlanması, kullanımı ve analizi için gerekli bilgi donanımına sahip olacaklardır.

Ders detayı

Tedarik Z inci ri Yönetimi (TZY), bir ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan tüm yönetim faaliyetlerini içerir.

Ders detayı

Müşteri İlişkileri Yönetimi, günümüz şirketlerinin iş yapış şekillerinde yer alan ve alması gereken en temel yaklaşımlardan biridir. Bu yaklaşım, müşterinin merkezde bulunduğu bir yapıyı destekler. 

Ders detayı

Stratejik karar alma süreçlerinin incelendiği bir disiplin olan oyun teorisi, bireylerin ve kurumların karşılıklı stratejik bağımlılıklarının olduğu bir durumda karar alıcıların davranış biçimlerini ele alır.  

Ders detayı

Bu dersin amacı, öğrencilere aşağıdaki alanlarda detaylı bilgi kazandırmaktır: Modern finans metotları, Faktoring, Forfaiting, Menkul Kıymetleştirme (Securitization), Finansal Kiralama (Leasing), Private Equity, Halka arz (Public Offering), Birleşme ve Satın alma (Mergers and Acquisitions).

Ders detayı

Dersin amacı, kalite yönetiminin ve kalite paradigmalarının temel ilkelerini tanıtmaktır. Organizasyonlar, kalite kültürlerine göre incelenecektir. 

Ders detayı

Dersin başarıyla tamamlanması ile öğrencinin, satış gücü yönetiminin fonksiyonları ve satışın pazarlama programının bütünselliği içerisindeki yeri, Satış yönetiminde yer alan aktiviteler ve karşılaşılan sorunlar, Satış yönetimi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için gerekli analiz ve iletişim yetileri, Sosyal ve etik yönüyle satış yönetimi kararları konularında bilgi sahibi olmasi amaçlanmaktadır.

Ders detayı

Bu ders, iki bölümden oluşmaktadır. Bir inci bölüm, günümüzde bir çok akademisyen, işadamı ve profesyonellerin bahsetmekte olduğu Yeni Ekonomi üzerinedir. 

Ders detayı

Türkiye’de işletmelerin % 90′ından fazlası küçük ve orta ölçeklidir. Pek çok yeni mezun ya kendi işini kurmakta ya da küçük ve orta boy işletmelerde (KOBİ) istihdam edilmektedir. 

Ders detayı

Bu dersin amacı, özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni piyasa koşullarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini incelemektir. Şimdiye kadar pazarlama biliminin içerisinde yer alan tüketici davranışı artık ayrı bir disiplin olarak görülmektedir. 

Ders detayı

Bu dersin amacı, insan kaynaklarının ana fonksiyonlarını uluslararası ve karşılaştırmalı bir perspektifle incelenmesini sağlamaktır. Bu amaçla, insan kaynakları yönetiminin organizasyon içindeki stratejik rolü analiz edilecektir.  

Ders detayı

Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, teknik analiz, finansal matematik, sabit getirili enstrümanlar ve yatırım stratejileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders detayı

İş dünyasında sıklıkla işlenen bir konu tipik çalışma ortamındaki değişimlerdir. Geçmişte, çalışanların çoğu, organizasyonların pazarlama, muhasebe, bilgi işlem, ArGe gibi geleneksel fonksiyonel alanlarından birinde görev alırlardı. Günümüzde birçok şirket proje konsepti etrafında organize olmaktadır. Her ne kadar proje yönetimi son 40 senedir havacılıkta ve inşaat sektöründe kullanılıyor olsa da, kullanım alanı günden güne genişlemektedir. 

Ders detayı

Bu ders mikroiktisat ve makroiktisat olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Mikroiktisat, firma düzeyinde karar almayı geliştirmekte kullanılmaktadır. Öğrenciler, bu bölümde yöneticilerin aldığı kararları ve bu kararların üretilen mallara olan talep ve firmanın karlılığı üzerindeki karmaşık etkilerini inceleyerek, firmaları ve faaliyet alanlarını daha iyi tanımayı öğrenmektedirler. Makroiktisat ise enflasyon, işşizlik, büyüme, milli gelir, iktisat politikaları, bankacılık ve para politikası gibi konularda yoğunlaşarak öğrencilere genel makroekonomik analiz için gerekli araçları sunmaktadır.

Ders detayı

Risk Yönetimi dersi, öğrencilere risk yönetimi alanında temel bilgilere sahip olmaları ve kurumsal/bütünsel risk yönetimi alanındaki temel taşları ve kavramları öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Bu ders ile günümüzün karmaşık iş hayatında önemi giderek artan risk yönetimi konusunda öğrencilere giriş düzeyinde bilgi sunulması amaçlanmakta ve konuların vakalarla ve iş dünyasından misafir konuşmacılarla desteklenerek daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

Ders detayı

Çalışanlar genellikle sadece sorumluluk alanlarını düşünür ve işlerinde düzenlemeleri ve iyileştirmeleri kendi ilgi alanları ile sınırlandırırlar. Bütünsel bir yaklaşım altında sorunların kök nedenlerini bulmayı ve çözmeyi ihmal ederler. Bu eğitimde, yıkıcı yeniliklere ilişkin örnekler aktarılacak ve küçük düzeltmelerin değil şirket içindeki silolarla sınırlandırılmayan yeniliklerin katkıları tartışılacaktır. Çalışma grupları, gelişen yeni teknolojileri kendi sektörleri için nasıl uygulayabileceklerini hazırlayacaklardır.

Ders detayı

KADRO

Prof. Dr. Ege Yazgan

Prof. Dr. Gonca Günay

Prof. Dr. Lale Duruiz

Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen

Yrd. Doç. Dr. Aslı Elif Aydın

Yrd. Doç. Dr. Fatma Didin Sönmez

Yrd. Doç. Dr. Genco Fas

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baskın Yenicioğlu

Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban

Yrd. Doç. Dr. Pınar Yıldırım

Dr. Duygu Uygur

Dr. Faruk Ziya Fırat

Dr. Reşat Fırat Ersin

Dr. Talat İçöz

Dr. Uğur Başer

Can Pamir

SSS

 

BİLGİ’de Online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘BİLGİ LMS Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

Özellikle İstanbul dışında yaşayanlar, yoğun seyahat programları olanlar veya İstanbul’da çalışsalar dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşayan profesyoneller için online eğitim idealdir. Online eğitim sayesinde dileyen adaylar yüksek lisans eğitimlerinin mekan ve zamanını kendi seçme imkanı bulmaktadır.

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiyorsunuz. Sınıfınızdaki diğer öğrencilerle ise,  BİLGİ LMS deki ders sayfalarınız üzerinden,  ya da BİLGİ Online Linked-In Showcase sayfası üzerinden network oluşturmanız mümkün.

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

Derslerde başarılı olabilmeniz için ders başına haftada 3-5 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Program 3 dönemde tamamlanmaktadır.

E-MBA programında final notunun %80’i final sınavından oluşmaktadır. Geriye kalan %20‘si ödevlerle ya da projerlerle tamamlanabilir.

E-MBA öğrencileri, örgün eğitim öğrencileriyle birlikte her akademik yılın sonunda yapılan mezuniyet törenine katılabilirler.

Mezuniyetiniz sonrası BİLGİ Mezunlar Derneği’ne üye olarak okulumuzun etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz.

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda internet erişiminiz olduğu takdirde Adobe Connect üzerinden E-MBA derslerini takip edebilirsiniz.

Evet. Diğer tüm örgün eğitim öğrencilerinin yararlandıkları etkinliklerden siz de yararlanabilirsiniz.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylıdır ve diploma üzerinde Uzaktan eğitim ibaresi bulunmaktadır.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kabul Koşulları

- Online başvuru formunun doldurulması,

- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi,

- Transkript.

Başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar ile görüşülecek, gerekli evraklar ve başvuru prosedürü hakkında bilgi verilecektir.

Ücret

2019 – 2020 Akademik Yılı Lisansüstü Ücretleri