Bankacılık ve Finans

Program Hakkında

Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programı (e-BAN) finans alanındaki teorik ve uygulamaları derinlemesine içeren kapsamlı bir müfredat sunmaktadır. Programın amacı, hızla değişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle günden güne daha karmaşık hale gelen finansal piyasa faaliyetlerini yorumlayabilecek, ilgili teknikleri kullanarak analiz yapabilecek, yaratıcı finansal çözümler ve stratejiler geliştirebilecek, sektör içinde veya sektör dışında görev alacak adaylar yetiştirmektir. Bu program finansal kurumlarda veya şirketlerin finans bölümlerinde çalışan veya çalışmak isteyen adaylara uygun olmanın yansıra, sektör dışındaki kurumlarda kariyerlerinde ilerleyen yönetici adayları için finansal problemlere etkin çözümler sağlama becerisini arttırma olanağı sağlamaktadır. Aday öğrencilerimizin önemli bir kısmını işletme, ekonomi gibi alanların haricindeki lisans eğitimlerinden mezun öğrencilerimiz oluşturmaktadır.

Ders programı toplamda on ders olmak üzere dört zorunlu ve altı seçmeli dersten oluşmaktadır. Seçmeli dersler, alan seçmeli derslerine ek olarak e-MBA, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri programlarından veya adayın ilgisini çeken diğer alanlardan seçilebilir.

Derslerin tamamı çevrim içi olarak sunulmaktadır. Bunun dışında, ders saatleri öğrencilerimizin çalışma saatlerine uygun olacak şekilde her güne bir ders olmak üzere ve akşam saatlerinde verilmektedir. Kaydedilen tüm dersler ve ders materyalleri çevrim içi olarak dönem boyunca öğrencilerin erişimine açıktır. Bu şekilde program, öğrencilerin derslerin takibini kendi hızlarına göre ayarlamalarına olanak vermektedir. Programın eğitim dili Türkçedir.

BİLGİ Online Bankacılık ve Finans (tezsiz) şu yönleriyle öne çıkmaktadır:

  • Bankacılık ve Finans alanında uluslararası standartlarda eğitim
  • Bilgi Üniversitesi’nin tecrübeli akademisyenleriyle birlikte sektörden duayen isimlerin oluşturduğu güçlü akademik kadro
  • Akademik kadronun sektörle kurduğu güçlü bağlar sayesinde networking imkânı
  • Alan dışı seçmeli ders olanağıyla, farklı alanlarda uzmanlaşma fırsatı
  • Uzaktan eğitim tecrübesi, gücü ve birikimi

Kimler için BİLGİ Online Bankacılık ve Finans Programı?

  • Finansal kurumlarda çalışmak isteyen lisans mezunları
  • Şirketlerin finans bölümlerinde çalışmak isteyen lisans mezunları
  • Finansal kurumlarda çalışan ve tecrübelerini kapsamlı bir finans eğitimiyle desteklemek isteyen adaylar
  • Finansal kurumların dışında ilerlediği kariyerini kapsamlı bir finans eğitimle desteklemek isteyen yönetici ve yönetici adayları
  • Finans alanında yetkinlik kazanmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri

Online başvuru formu

DERSLER

Dersin iki ana bölümünden birincisinde genel olarak finans teorisine yer verilecektir. Bu kapsamda, firma teorisi, rasyonel beklentiler teorisi, modern portföy teorisi, sermaye yapısı ve maliyeti kuramları, temsilcilik maliyeti, opsiyon fiyatlama yaklaşımı, finansal kaos teorisi ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmı, bankacılık teorilerine ayrılırken, son dönemde öne çıkan riske odaklı kurumsal yönetim anlayışı konu edilecektir. Bu çerçevede finansal kurumlarda risk yönetim teorisi incelenecektir. Öte yandan, Kıta Avrupası'na karşılık Anglo Sakson bankacılık sistemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi de ders içeriğindedir.

Ders detayı

Finansal kurumların başarı kıstaslarından birisi uygun kurumsal yönetim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu derste, finansal kurumlar perspektifinde, stratejik finansla kurum planlamasının başlıca unsurları tartışılacaktır. Bu kapsamda, strateji geliştirme teorisi, iş stratejileri, stratejik yönetim yaklaşımları, proje planlama, stratejik analizler ve veri kaynakları, karar verme süreçleri finansal kurum yönetimi bazında incelenecektir. 

 

Ders detayı

Bu dersin amacı, temel finans prensiplerinin, çokuluslu şirketlerde ve uluslararası piyasalarda vaka analizleriyle beraber uygulanmasıdır. Böylece uluslararası finansmana özgü boyutları hesaba katarak yerel işletme finansmanı tarafından kazanılan değerleme yöntemlerinin kurulumunu ve genişlemesini sağlar. Ders, özellikle politik risk ve kur riski gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak uluslararası yatırım ve finansman kararlarının doğru verilebilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede çokuluslu şirketlerde risk yönetimine ilişkin temel finansal yöntem ve ürünlerin kullanımı da dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Ders detayı

Bu dersin dayandığı varsayım, bir yönetici, kreditör, yatırımcı veya denetçinin iş dünyasındaki başarısının, işletme stratejileriyle kurumsal raporlamadaki ilişkilere bağlı olduğudur. Ders, temel muhasebe eşitliği mantığına dayalı olarak hesapların çalışması, mali tabloların hazırlanması, maliyet ve piyasa değeri kavramları, enflasyon etkileri, birleşme, vb. durumlarda raporlama, konsolide rapor hazırlama, ara dönem ve şarta bağlı durum raporlama, uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama konularını kapsamaktadır. 

 

Ders detayı

Dersin amacı öğrencilere finansal hizmetler dünyasında müşterilerin karlı şekilde  kazanımı, elde tutulması ve büyütülmesi konularını kapsayacak şekilde  pazarlama ve müşteri İlişkileri yönetimi alanında ilgili altyapıyı sağlamaktır.

Ders detayı

Bu ders teknolojiye dayanan finansal iş modellerini tanıtmayı ve bu iş modellerindeki yeniliklerin kısıtlayıcı etkenlerini ve ilgili riskleri analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Ders detayı

Para politikası, merkez bankalarının finansal sistemde rolü, kamu maliyesinin finansal piyasalarda etkisi, finansal piyasaların örgütlenmesi, fon hareketleri ve sistemik risk, reel sektör ile finansal kesimin etkileşimi ve uluslararası finansal sistem dersin temel konularını oluşturmaktadır.

Ders detayı

Bu ders, finansal piyasaların ve makro ekonomilerin birbirleriyle etkileşimini incelemeyi amaçlar. İyi çalışan finansal piyasalar birtakım varsayımlar altında, ekonomide ne olup bittiğini yansıtır ve işleyen piyasa sistemini kolaylaştırmayı sağlar. Oysa, eksik ve etkin olmayan piyasalar oluştuğu zaman, piyasa ve makro ekonomiler arasında etkileşim çok güçlü bir şekilde artar. Finansal piyasalar ve kurumlar, muhtemelen ekonominin davranışı üzerinde önemli bir etki oluşturacaktır. Risk ve kredi verme ticaretinde bulunan büyük piyasaların ve kurumların hepsi incelenir. Bu ders, kağıt ayırma ve köpük işlem anlaşması, para politikalarında bono piyasaları, finansal krizde bankalar, küresel para piyasası akışları, şirket emeklilik fonları gibi cari akış türlerinin detaylı anlaşılmasını sağlayacaktır.

Ders detayı

Dersin amacı katılımcılara yatırım bankacılığının temel ugulamalarını öğretmek ve yatırım bankacılığını etkileyen piyasaların ve düzenlerin çalşma esasları hakkında temel bilgileri sunmaktır.

Ders detayı

Bir öğretim üyesi danışmanlığında gerçekleştirilecek bitirme projesinin amacı öğrencinin program boyunca edinmiş olduğu becerileri uygulamada kullanarak geliştirmesidir..

Ders detayı

KADRO

Doç. Dr. Cenktan Özyıldırım

Yrd. Doç. Dr. Ebru Reis

Yrd. Doç. Dr. Genco Fas

Dr. Cengiz Doğru

Dr. Huzur Keskin

Selahattin Serbest

SSS

 

BİLGİ’de Online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘BİLGİ LMS Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

Online eğitimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiyorsunuz. Sınıfınızdaki diğer öğrencilerle ise,  BİLGİ Learn deki ders sayfalarınız üzerinden,  ya da BİLGİ Online Linked-In Showcase sayfası üzerinden network oluşturmanız mümkün.

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

Derslerde başarılı olabilmeniz için ders başına haftada 3-5 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Program 3 dönemde tamamlanmaktadır.

EBAN  programında ki derslerde ağarlıklı olarak final notunun %80’ni  final sınavı oluşmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler ya da projerlerle tamamlanabilir.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylıdır ve diploma üzerinde Uzaktan eğitim ibaresi bulunmaktadır.

EBAN öğrencileri, örgün eğitim öğrencileriyle birlikte her akademik yılın sonunda yapılan mezuniyet törenine katılabilirler.

Mezuniyetiniz sonrası BİLGİ Mezunlar Derneği’ne üye olarak okulumuzun etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz.

Evet. Diğer tüm örgün eğitim öğrencilerinin yararlandıkları etkinliklerden siz de yararlanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda internet erişiminiz olduğu takdirde Adobe Connect üzerinden EBAN canlı derslerini  takip edebilirsiniz. Aynı şekilde internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan BİLGİ LMS sistemine ulaşabilirsiniz.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kabul Koşulları

- Online başvuru formunun doldurulması,

- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi,

- Transkript.

Adaylar çevrimiçi doldurdukları başvuru formları ile değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde Program Direktörlüğü tarafından kişisel mülakata alınır. Başvuru değerlendirmelerinde genel olarak, adayın mezun olduğu lisans programı, başarı durumu, referans mektupları ve varsa profesyonel iş tecrübesi değerlendirilir.

Ücret

Lisansüstü Ücretleri