Bilgi Talebi

İletişim formundaki bilgileriniz doğrultusunda programlar, etkinlikler ve üniversite ile ilgili gelişmeler hakkında tarafınızla SMS, e-posta ve/veya telefon ile doğrudan veya aracı hizmet sağlayıcılar aracılığıyla iletişime geçilebileceğini ve formda yer alan bilgilerinizin Üniversite tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla üyesi olduğumuz Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı ile iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.