eBAN 504 - Finansal Kurumlarda Operasyonel Yönetim (Seçmeli)

Ders Hakkında

Son yıllarda bilgi teknolojisindeki sorunlar, personel hataları veya dışsal olumsuz etkileriyle Operasyonel Risk yönetiminin önemi artmıştır. Bu nedenle, özellikle bankalar için olmak üzere finansal kurumların risk yönetimlerinde operasyonel risk yönetimini eklemek zarureti doğmuştur. Ayrıca, bankaların gözetim ve denetimi yeni bir boyut kazanmış, kredi ve piyasa risklerinin sayısal ve niteliksel denetim ve izlenmesi operasyonel anlamda da ön plandadır (Bkz. Basel II, CAD). Bu derste öğrenciler, operasyonel riskin tanımlanması, sayısallaştırılması ve yönetimini öğrenirler. Özellikle, bankaların kurumsal yönetiminde sistematikleşen riskler dahilinde operasyonel risk olgusu ele alınacaktır. Dersin işlenmesinde, farklı finansal kurumların operasyonel risklerini vakalar üzerinde değerlendirmek üzere takım çalışmalarına yer verilecek, operasyonel risk yönetiminde hem finansal olmayan hem de finansal teknikler ayrı ayrı incelenecektir.

Kısaca

eBAN 504 – Seçmeli
Şub. 22, 2016
15 Hafta
4 Saat/Hafta
Türkçe

Online  ders  notları